سیستم هوشمند کنترل دسترسی

سیستم هوشمند کنترل دسترسی برای ایجاد محدودیت در ورود افراد به ساختمان ها استفاده می شود و تنها به افرادی که مجوز امنیتی لازم را دارند امکان ورود می دهد.

سیستم امنیتی خانه هوشمند

سیستم امنیتی خانه هوشمند امکان برآورده کردن بیشتر انتظارات یک خانواده از هوشمند سازی را که معمولاً مربوط به امنیت و آسایش است را در اختیار می گذارد.

سیستم مدیریت هوشمند استخر

سیستم مدیریت هوشمند استخر می تواند در صرفه جویی و کاهش هزینه های جاری نگهداری استخر و کاهش مصرف آب و انرژی نقش پر رنگی ایفا کند.

هوشمند سازی اتاق کودک

هوشمند سازی اتاق کودک به والدین در مراقبت و نظارت هر چه بهتر بر نوزاد و کودکان خود کمک فراوانی خواهد کرد و آن ها در هر لحظه از شرایط طفل خود با خبر خواهند بود.

هوشمندسازی پارکینگ مراکز تجاری

هوشمندسازی پارکینگ مراکز تجاری به مدیریت کامل بر محل های پارک و سرعت بخشیدن به پارک خودرو ها و کنترل دقیق زمان ورود یا خروج هر خودرو می انجامد.