اتوماسیون صنعتی هوشمند

اتوماسیون صنعتی هوشمند با استفاده از تکنولوژی های جدید راندمان را در خطوط تولید بالا برده و هزینه ها را پایین آورده است که موجب رقابتی تر شدن محصولات می شود.

اتوماسیون صنعتی و هوشمندسازی ساختمان

اتوماسیون صنعتی و هوشمندسازی ساختمان در کنار هم شیوه های را برای رهایی از سیستم ها گسسته و نیمه خودکار در صنعت ارائه می دهند تا سیستم کاملاً اتوماتیک شود.

تفاوت هوشمند سازی با اتوماسیون

تفاوت هوشمند سازی با اتوماسیون در یک نکته ساده است ساختمانی که هوشمند شده نیازی به شخص ناظری برای دادن فرامین و کنترل سیستم ندارد.