هوشمند سازی ادارات با کنترل تردد

هوشمند سازی ادارات با کنترل تردد موجب جلوگیری از اتلاف انرژی و مصرف انرژی در حد نیاز ساختمان می شود که یکی از کاربرد های سیستم کنترل تردد می باشد.

انواع قفل درب ها در هوشمند سازی هتل

انواع قفل درب ها در هوشمند سازی هتل با قابلیت ها و امکانات متنوع توسط شرکت های هوشمند سازی ارائه می شوند که به توضیح دو فناوری RFID و NFC اکتفا می کنیم.

خدمات فنی و مهندسی هوشمند سازی ساختمان

خدمات فنی و مهندسی هوشمند سازی ساختمان شامل بخش های مختلفی است که شرکت ها با قبول پروژه، آن را برنامه ریزی و اجرا می کنند.

هوشمند سازی و مزایای آن در گلخانه ها

از هوشمند سازی و مزایای آن در گلخانه ها می توان به کنترل تمام سیستم ها به صورت اتوماتیک اشاره کرد که سیستم براساس شرایط محیطی تصمیم گیری لازم را خواهد کرد.

هوشمند سازی و آرامش در سفر

به کمک هوشمند سازی و فعال کردن سناریو شبیه ساز حضور در خانه، با آرامش خاطر از سفر خود لذت ببرید.

هوشمند سازی با پروتکل Z-wave

هوشمند سازی با پروتکل Z-wave بی نیاز به سیم است و در ساختمان های قدیمی به آسانی نصب و راه اندازی می شود.

هوشمند سازی هتل ها و رضایت مشتری

هوشمند سازی هتل ها و رضایت مشتری امری کاملاً محتمل و مشخص است چون عملاً موجب رفاه و آسایش بیشتر و همچنین ایجاد احساس خوشایندی در مشتری می شود.

توجیه اقتصادی هوشمند سازی برای انبوه سازان

توجیه اقتصادی هوشمند سازی برای انبوه سازان در یک نکته مهم است و آن فروش آسان تر ساختمان و ملک به دلیل داشتنن امکانات و رفاه بیشتر است.