قیمت درج آگهی و تبلیغات در سایت

قیمت درج آگهی و تبلیغات در سایت

قیمت درج آگهی و تبلیغات در سایت هوشمند سازی dabidi

هر تبلیغ تنها در انتهای یکی از نوشته های سایت قرار می گیرد

قیمت ماهانه 1 تبلیغقیمت ماهانه 3 تبلیغقیمت ماهانه 6 تبلیغ

100,000

تومان

210,000

تومان

360,000

تومان

قیمت یک تبلیغ برای 3 ماه
قیمت یک تبلیغ برای 6 ماه

 


240,000

تومان

420,000

تومان

 

تماس با هوشمند سازی dabidi