هوشمند سازی dabidi درباره این سایت

درباره این سایت

درباره این سایت post thumbnail image

سایت هوشمند سازی dabidi مرجعی تخصصی برای تبلیغات و بازاریابی در زمینه های هوشمندسازی و اتوماسیون می باشد شرکت های فعال در زمینه هوشمندسازی و اتوماسیون می توانند در سایت به تبلیغ، بیان خدمات ارائه شده و معرفی شرکت خود بپردازند.
این سایت مستقیم یا غیر مستقیم در هیچ پروژه هوشمندسازی دخیل نیست و با هیچ شرکتی قراردادی ندارد؛ محتوا تنها برای مخاطب عام نوشته می شود.

درباره این سایت
هدف از راه اندازی این سایت در ابتدا تنها تمرین سئو و بهینه سازی سایت بوده تا هم مهارت شخصی خود را در این موارد افزایش داده و هم با نوشتن محتوای تازه و نگاهی متفاوت و خارج از بحث پروتکل ها و برند ها، صرفاً به معرفی فرایند هوشمند ساختن سازه ها بپردازم.
حالا این که چطور موضوع هوشمندسازی را انتخاب کردم! باید گفت که هوشمند سازی آخرین آموزش فنی بود که در دوره آموزشی آن شرکت کرده بودم.
سایر موضوعات مثل برق کشی ساختمان، تعمیرات تلویزیون و تعمیرات کامپیوتر نیز جز مهارت فنی من بوده که به دلیل وجود محتوا متنوع در این زمینه ها در اینترنت به نوشتن در مورد آن ها نپرداختم.
قصد این بود که تا جای ممکن نوشته ها ساده، مختصر و به دور از اصطلاحات باشند تا برای عموم مردم مطالب دارای بیان روشنی باشد و ابهامی نداشته باشند.
تمرکز من به سئو سایت و سئو محتوا هست و سعی دارم تا جای ممکن این سایت را با منابع محدود در بهترین وضعیت خود قرار دهم.

IOT(اینترنت اشیا)
BMS(سیستم مدیریت ساختمان)
BAS(سیستم اتوماسیون ساختمان)
Smart Building(ساختمان هوشمند)
Smart home(خانه هوشمند)

مدیر سایت هوشمند سازی dabidi
محمود دبیدی روشن
dabidi.ir