سیستم هوشمند پرده برقی در خانه هوشمند

سیستم هوشمند پرده برقی علاوه بر زیبای، قابلیت های را برای کنترل پرده ها در همه زمان ها و در همه مکان ها در خانه هوشمند فراهم می کند.

هوشمندسازی تاسیسات ساختمان

هوشمندسازی تاسیسات اقدامی مفید و موثر در حفاظت و نگهداری از ساختمان و جان ساکنین آن می باشد و سبب کاهش هزینه های جاری ملک می شود.

طراحی سیستم مدیریت ساختمان

بهترین طراحی سیستم مدیریت ساختمان توسط تیمی با مهارت و تجربه ای بالا، برای سیستم های مکانیکی و الکتریکی موجود در ساختمان انجام می گیرد.