سیستم HVAC هوشمند

سیستم HVAC هوشمند اصطلاحی است که به سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع موجود در یک ساختمان که هوشمند سازی شده اشاره می کند.

سرور موسیقی هوشمند

سرور موسیقی هوشمند دارای حافظه ی جهت ذخیره سازی موزیک برای تمامی اعضای خانواده است و به آن ها امکان گوش دادن به موسیقی مورد علاقه خود را می دهد.

سیستم انبارداری هوشمند

سیستم انبارداری هوشمند یک سیستم مدیریتی کامل است که با ایزارهای خود داده های دقیق و کاملی از مقادیر موجود کالا در انبار، در اختیار بخش انبارداری می گذارد.

سیستم هوشمند آبیاری

سیستم هوشمند آبیاری امکان آبیاری فضای سبز خانه یا باغ ها و حتی آبیاری زمین های کشاورزی را فراهم می کند و دیگر شما نگران بی آب ماندن گیاهان نخواهید بود.

سیستم BMS

سیستم BMS با ارائه یک سیستم قابل کنترل و برنامه ریزی امکان ایجاد فضایی مطلوب برای استفاده ساکنین آن ساختمان از تمامی امکانات فراهم می کند.

چرا ساختمان هوشمند

چرا ساختمان هوشمند را می توان آسان تر فروخت را باید در امکانات و امنیتی که این ساختمان برای خریدار نهایی به ارمغان می آورد جستجو کرد.

خانه هوشمند

خانه هوشمند از یک هوش مصنوعی بهره مند است که تمام قابلیت های سیستم های موجود و اتوماسیون های نصب شده را یکپارچه و برای یک هدف مشخص آماده کرده است.