سیستم BMS

سیستم BMS با ارائه یک سیستم قابل کنترل و برنامه ریزی امکان ایجاد فضایی مطلوب برای استفاده ساکنین آن ساختمان از تمامی امکانات فراهم می کند.

طراحی سیستم مدیریت ساختمان

بهترین طراحی سیستم مدیریت ساختمان توسط تیمی با مهارت و تجربه ای بالا، برای سیستم های مکانیکی و الکتریکی موجود در ساختمان انجام می گیرد.

سیستم مدیریت ساختمان

سیستم مدیریت ساختمان با کاهش نیروی انسانی مورد نیاز و کاهش مصرف انرژی کل سازه، موجب صرفه جویی اقتصادی برای صنایع و سازمان ها شده است.

ساختار BMS یا سیستم مدیریت ساختمان

ساختار BMS یا سیستم مدیریت ساختمان دارای قسمت های مهمی چون کامپیوتر ها و سیستم های کنترل محلی است که به کمک نرم افزار های مانیتورینگ مدیریت می شوند.

نحوه عملکرد روشنایی خودکار در BMS

نحوه عملکرد روشنایی خودکار در BMS باعث می شود سیستم هوشمند ساختمان به معنای حقیقی هوشمندسازی شود و دیگر برای خاموش یا روشن کردن چراغ ها و لوسترها احتیاجی به زدن کلید نباشد.

کاربرد سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

کاربرد سیستم مدیریت هوشمند در ساختمان بسیار متنوع است و موارد استفاده آن تقریباً شامل تمامی وسایل برقی و غیر برقی می شود.

تعریف و معنا BMS

تعریف و معنا BMS ؟ به معنا و مفهوم سیستم مدیریت ساختمان به کار می رود و بیانگر سیستمی است که سایر سیستم های مدیریت هوشمند را کنترل می کند.