سیستم سرمایش و گرمایش در خانه هوشمند

سیستم سرمایش و گرمایش در خانه هوشمند

در خانه هوشمند سیستم سرمایش و گرمایش به طور خودکار، همیشه دما را به میزان دلخواه کاربر که از قبل به صورت پیش فرض تعیین شده، تنظیم می کند.