هوشمند سازی در صنعت ساختمان

امروزه نیاز به هوشمند سازی در صنعت ساختمان خود را کاملاً اثبات کرده و سازندگان این امر را لازم دانسته و ساختمان های خود را مجهز به آخرین تکنولوژی های روز دنیا می کنند.