هوشمند سازی منازل

هوشمند سازی منازل را جدا از موضوع پروتکل استفاده شده در تجهیزات آن، می توان به دو صورت با سیم و بی سیم راه اندازی و نصب کرد.

شرایط لازم هوشمند سازی در منازل

برای توضیح شرایط لازم هوشمند سازی منازل، باید گفت که هیچ پیش شرطی یا شرایط خاصی لازم نیست و در تمام خانه ها چه در حال ساخت بوده و چه قبلاٌ ساخته شده باشند این امکان وجود دارد.

خدمات هوشمند سازی منازل در ایران

خدمات هوشمند سازی توسط شرکت های زیادی در ایران برای منازل ارائه می شود بعضی از آن ها برند های خارجی و گروهی برند های ایرانی را توصیه می کنند.