هوشمند سازی خانه و ساختمان

هوشمند سازی خانه و ساختمان با اهداف گوناگونی طرح ریزی و پیاده سازی می شود و این مورد در منازل بسته به سلیقه و نیاز صاحبخانه طراحی و به اجرا در می آید.

هوشمند سازی خانه های قدیمی

هوشمند سازی خانه های قدیمی که دارای سیم کشی سنتی هستند بدون تخریب و سیم کشی مجدد، بر روی سیم های برق موجود و یا به صورت بی سیم قابلیت اجرا دارند.

فواید هوشمند سازی در روشنایی خانه

از فواید هوشمند سازی در روشنایی خانه، جلوگیری از اتلاف انرژی در خانه ها است چون بیشترین مصرف انرژی در سیستم روشنایی اتفاق می افتد.