هوشمند سازی و بهینه سازی اماکن

هوشمند سازی و بهینه سازی اماکن post thumbnail image

هوشمند سازی و بهینه سازی اماکن براساس نوع ساختمان، در شیوه پیاده سازی و وسعت پروژه تفاوت های دارند ولی این موارد در رویه و رویکرد فرایند هوشمند سازی تفاوتی ایجاد نمی کند.


هوشمند سازی در اماکن شهری و روستایی انجام می گیرد و تفاوت نمی کند که این اماکن مسکونی هستند و یا تجاری.
در واقع تفاوت هوشمند سازی در هر ساختمان به نوع ابزار و تجهیزات هوشمندی می باشد که لازم است در آن راه اندازی شود.
ساختمانی که دارای پارکینگ باشد موضوع هوشمند سازی پارکینگ برای آن مطرح می شود، حال تصمیم گیرنده صاحب ملک است که آیا می خواهد هوشمند سازی را برای پارکینگ انجام دهد یا نه؟
سیستم روشنایی، تهویه مطبوع، سرمایش و گرمایش و … تقریباً در تمام ساختمان ها وجود دارند و تنها فرق آن ها در اندازه و وسعت، کار هوشمند سازی می باشد.
سیستم های کنترل تردد، ترافیک، سامانه خدمات الکترونیک و … نیز بسته به نیاز در ساختمان ها و اماکن پیاده سازی می شوند بعضی از این نیاز ها، مربوط به کاربری آن اماکن است و بخشی نیز مربوط به احتیاجات کاربران می باشد.

Loading

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Post

طراحی و اجرا تخصصی هوشمند سازی ساختمان

طراحی و اجرا تخصصی هوشمند سازی ساختمانطراحی و اجرا تخصصی هوشمند سازی ساختمان

طراحی و اجرا تخصصی هوشمند سازی در ساختمان، امری است که تنها باید توسط افراد متخصص و کار آزموده انجام گیرد تا ساختمان واقعاً مجهز به یک سیستم هوشمند گردد.