هوشمند سازی خانه و ساختمان

هوشمند سازی خانه و ساختمان با اهداف گوناگونی طرح ریزی و پیاده سازی می شود و این مورد در منازل بسته به سلیقه و نیاز صاحبخانه طراحی و به اجرا در می آید.

هوشمند سازی و بهینه سازی اماکن

هوشمند سازی و بهینه سازی اماکن براساس نوع ساختمان، در شیوه پیاده سازی و وسعت پروژه تفاوت های دارند ولی این موارد در رویه و رویکرد فرایند هوشمند سازی تفاوتی ایجاد نمی کند.

چگونگی هوشمند سازی یک ساختمان

خلاصه چگونگی هوشمند سازی یک ساختمان این است که بخش های مختلف در آن را اتوماتیک کرده و بین آن ها برای مدیریت یکپارچه سیستم هوشمند، ارتباط یرقرار می کنیم.

هوشمند سازی مراکز تجاری و تفریحی

هوشمند سازی مراکز تجاری و تفریحی باعث زیبایی این مکان ها و جذب بیشتر مشتری و همچنین کاهش چشم گیر هزینه های برق مصرفی در این ساختمان ها خواهد شد.

هوشمند سازی و اتوماسیون مرغداری

هوشمند سازی و اتوماسیون مرغداری باعث کاهش مخارج تولید، امکان رقابت آسان تر با سایر رقبا، هم در قیمت فروش و هم کیفیت محصول نهایی می شود که در نهایت موجب سود آوری بیشتر خواهد شد.

هوشمند سازی در برج های تجاری

هوشمند سازی در برج های تجاری باعث مدرن و زیبا شدن این برج ها، کاهش هزینه های مراقبت و نگهداری از تاسیسات و افزایش فروش و اجاره این ساختمان ها می گردد.

طراحی و اجرا تخصصی هوشمند سازی ساختمان

طراحی و اجرا تخصصی هوشمند سازی در ساختمان، امری است که تنها باید توسط افراد متخصص و کار آزموده انجام گیرد تا ساختمان واقعاً مجهز به یک سیستم هوشمند گردد.

هوشمند سازی و کاهش مصرف

هوشمند سازی و کاهش مصرف دو مفهوم جدا از هم نیستند بلکه هوشمند سازی زمینه جلوگیری از هدر رفت انرژی و ممانعت از مصرف غیر ضروری در ساختمان می شود.