انواع قفل درب ها در هوشمند سازی هتل

انواع قفل درب ها در هوشمند سازی هتل

انواع قفل درب ها در هوشمند سازی هتل با قابلیت ها و امکانات متنوع توسط شرکت های هوشمند سازی ارائه می شوند که به توضیح دو فناوری RFID و NFC اکتفا می کنیم.